Babypop Outdoor Festival

Missie

De primaire doelstelling is het jaarlijks organiseren van een intiem, gezellig en puur festival met ruimte voor muziek, cultuur (literatuur, cabaret, kleinkunst, etc.) en eigen initiatieven van vrijwilligers. Secundaire doelstellingen zijn het bijdragen aan het culturele aanbod van Woerden op evenementengebied en het bieden van een stimulerende omgeving voor jongeren en jong volwassenen, om te leren hoe een festival wordt georganiseerd en wat daar bij komt kijken.

Algemene informatie

Het Babypop Festival is een tweedaags festival wat doorgaans plaats vindt in het eerste weekend van september. Er zijn 2 podia, waarvan het 1e (Babyzone) gebruikt wordt om ruimte te bieden aan de dance en kleinkunst. Het 2e podium (main Stage) is waar bands van diverse stromingen optreden. Traditioneel probeert Babypop ieder jaar een divers en gevarieerd programma neer te zetten, waarin ten minste de volgende muziekstromingen een plek vinden; pop, rock, metal, rap en hiphop, ska, electronisch. Babypop opereert volledig op non-profit basis en streeft ernaar zoveel mogelijk op eigen kracht en middelen te opereren. Het festival zou echter niet in deze vorm mogelijk zijn zonder bijdragen van fondsen, sponsors en bevriende personen en organisaties.

Organisatie Babypop Festival

Het Babypop Festival wordt georganiseerd op non-profit basis, door enthousiaste vrijwilligers. De oorsprong van het festival ligt in poppodium en jongerencentrum Babylon uit Woerden, maar sinds enkele jaren is Stichting Babypop een autonome stichting. Sindsdien zijn ook steeds meer Woerdense vrijwilligersorganisaties betrokken geraakt bij de festivalorganisatie, waar onder ook vrijwilligers van jongerensociëteit K’77 en vrijwilligers van Scouting Woerden. Het bestuur bestaat uit wisselende vrijwilligers van alle organisaties en is ieder jaar ten minste 3 tot maximaal 15 man sterk.