Huisregels

Iedere bezoeker van Babypop is gehouden aan het festivalreglement.

Met aanschaf van een entreekaart en / of betreding van het festivalterrein gaan bezoekers automatisch akkoord met de bepalingen en zullen zij zich hieraan moeten conformeren. Stichting Babypop dankt alle Babypoppers voor het feit dat ieder jaar weer blijkt dat de bepalingen keurig worden opgevolgd. Dit maakt het mogelijk om met zijn allen een gezellig en veilig Babypop te beleven en houdt het leuk, voor bezoekers, maar zeker ook voor de vrijwilligers. Ook dit jaar willen we alle bezoekers op voorhand danken voor hun bijdrage en inspanning voor een fantastische editie.

Bezoekers zijn verplicht het volgende te doen of uit te voeren:
Een goed humeur meenemen
Lachen
Feest vieren
Van de muziek genieten
Gezellig met elkaar kletsen
Genieten van het mooie terrein en (hopelijk) het mooie weer
Iedere bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de volgende informatie:
Iedere bezoeker dient in bezit te zijn van een geldig entreebewijs
Bij binnenkomst worden bezoekers gefouilleerd
Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een polsbandje ter bewijs van entree
Iedere bezoeker onder de 18 dient zich als zodanig te legitimeren bij de entree
Iedere bezoeker onder de 18 krijgt een bijbehorend polsbandje
Op verzoek dient een bezoeker zijn of haar polsbandje te tonen
Het is verboden voor bezoekers onder de 18 jaar om alcohol te bestellen of te consumeren. Consumptie is ook verboden indien de alcohol niet zelf verkregen is. Het verstrekken van alcohol door bezoekers aan bezoekers onder de 18 jaar is ten strengste verboden.
Voor bezoekers is geen toegang tot de backstage-gedeelten van het festivalterrein
Aanwijzingen van de organisatie en eventuele hulpdiensten dienen terstond opgevolgd te worden
In geval van evacuatie dient de aangewezen vluchtroute gevolgd te worden.
De volgende zaken zijn verboden mee te nemen of in bezit te hebben op het festivalterrein:

# meegebrachte dranken en / of etenswaren
# (vuur)wapens
# drugs
# glaswerk
# plastic flessen
# blik
# vuurwerk
# spuitbussen
# gevaarlijke voorwerpen

Schade ontstaan aan de eigendommen van stichting Babypop of haar leveranciers zal zonder voorbehoud worden verhaald op de veroorzaker:
Geweld, belediging en racisme jegens vrijwilligers, personeel en bezoekers wordt niet getolereerd.
Bij een overtreding van het festivalreglement worden de overtreder en eventuele mede-overtreders direct van het festival terrein verwijderd en wordt de toegang blijvend ontzegd.
Stichting Babypop zal bij voorkomende gevallen direct aangifte doen.

STICHTING BABYPOP AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID