1995 – Het jaar waarin het allemaal begon

Met de sloop van het oude pand van Babylon begin jaren negentig was het toenmalige Pleinpop mede ten onder gegaan. De welluidende naam van dit festival had zijn oorsprong in het feit dat het plaatsvond op het plein van de oude gebouwen van Babylon. De traditie van het kiezen voor een aan de locatie gebonden naam is voortgezet toen in 1994 de behoefte aan een nieuw festival groot werd. Het festival zou gehouden worden in de bij de bouw van het nieuwe pand onstane wellustige en groen achtertuin van Babylon. “1995 – Het jaar waarin het allemaal begon” verder lezen